Mjukvara som tjänst

De flesta produkter Excito har tagit fram säljer vi också som tjänst – programvara som tjänst (Software as a service). Vi tror att denna metod att tillhandahålla IT-system har många fördelar för kunderna. Några av dessa fördelar är:

  • Företagen slipper själv svår och dyrbar hosting och drift.

  • Kunderna betalar inte för att äga mjukvaran, utan bara för användning.

  • En smidig och kontinuerlig uppdateringsfrekvens kan uppnås.

  • Kunderna slipper ta ansvar för svår datasäkerhet.

  • Energisnål – genom att utnyttja virtualiseringstekniker så kommer färre servrar att behövas och både energi och resurser att sparas.

  • Det blir lättare att skala lösningen i takt med att behov och företaget växer, inte minst för ett litet och mellanstort företag.

  • IT-systemen kan användas var som helst.


De flesta av de tjänster vi tagit fram har vi gjort tillsammans med andra företag. Dessa företag har vänt sig till oss med en idé de vill ha implementerad och förverkligad. Ett exempel är Building Sustainability.

Har ni en produktidé så vänd er gärna till oss så kan vi hjälpa er ta fram produkten!

 

Excito Servicebase | Västertorg 5A | 752 43 Uppsala | Sweden | info@excito.se