Servicebase

Hos oss får ditt företag ett komplett och ledande IT-verktyg som kan utvidgas och anpassas i takt med era behov! Basen för våra erbjudanden är vår unika plattform – Servicebase. Flexibiliteten i denna produkt har gjort att vi kunnat bygga vitt skilda och mycket avancerade IT-lösningar på mycket kort tid och till en låg kostnad. De flesta organisationer är under ett starkt förändringstryck från kunder, ägare och myndigheter. Förmågan att snabbt, effektivt och pålitligt kunna anpassa sin verksamhet är avgörande för lyckade affärer.

Med Servicebase är det lätt att skapa avancerade lösningar som dessutom är enkla att modifiera när kraven ändras. Affärsprocesserna blir därmed hanterbara och möjliga att transformera. Servicebase är ett verktyg rikt på olika moduler. De applikationer som byggs ovanpå Servicebase sätts samman från en palett av olika komponenter.

Vi har också en lång erfarenhet av att arbeta med öppen källkod, så är det en modul som vi inte har men som finns som öppen källkod kan denna enkelt integreras. En applikation byggd på vår plattform är inte bara enkel att bygga, vi skapar också möjligheter att administrera systemet under hela dess livscykel. En fördel med mjukvara-som-tjänst är att det är enkelt att komma igång, men också enkelt att avsluta. Trots flexibiliteten med vår plattform så vet vi att finns tillfällen då det är nödvändigt att integrera befintliga lösningar. Servicebase har funktioner och en uppbyggnad som ger stöd för sådan integration.

 

Excito Servicebase | Västertorg 5A | 752 43 Uppsala | Sweden | info@excito.se